urbanismul

sâmbătă, 19 februarie 2011

Dezvoltarea zonei Obor-Gara Obor

In cadrul proiectului de Administratie publica si mangement urban din anul de studiu IV (sub indrumarea d-nului profesor Liviu Ianasi) - Facultatea de Urbanism , am realizat o analiza a zonei de studiu , stabilind obiective strategice si directii majore de actiuni , principii de care sa tina cont mai departe echipa de proiectare .

Exercitiul a fost unul foarte practic , scopul fiind acela de asumare a unor roluri de catre studenti si de prezentare publica a proiectelor in fata unor comisii de proiectanti/decidenti politic .Au existat mai multe subechipe , fiecare avand cate o subzona de studiu la nivelul Bucurestiului , la inceput interpretand rolul de planificatori din partea administratiei publice ,mai apoi in etapa urmatoare , schimbandu-ne zonele de studiu intre noi , cat si rolurile ( din planificatori in proiectanti) .

Revenind la zona de studiu Obor-Gara Obor , in urma vizitelor repetate pe teren am realizat analize ale starii de functionalitate .

1.Descrierea zonei de studiu si motivatia necesitatii interventiilor

Zona studiata se afla in partea de N-E a Bucurestilor , apartinand sectorului 2. Are o suprafata de 242,3 Ha , reprezentand 7,5% din suprafata totala a sectorului , si locuiesc aproximativ 34.000 de locuitori , reprezentand cca 9,3 % din totalul acestuia. Situata in vecinatatea inelului principal de circulatie , dar si in relatie imediata cu axa E-V a orasului , zona este delimitata la V de Soseaua Colentina , la N de Soseaua D-na Ghica,la E de Str. Baicului, la S de Soseaua Pantelimon si Str. Ritmului, iar la S-V de Soseaua Mihai Bravu. Prezinta o buna accesibilitate rutiera atat spre zona centrala cat si spre iesirea din Bucuresti datorita arterelor radiale Soseaua Colentina-Calea Mosilor si Soseaua Pantelimon-B-dul Ferdinand. Sistemul de transport public desfasurat pe strazile tip coridor ridica gradul de accesibilitate. La Obor exista un nod intermodal(metrou,tramvai,autobuz,troleibuz). De importanta regionala, dar nevalorificata, este gara Obor. Un alt element nevalorificat este vecinatatea la N fata de Lacul Fundeni.

Zona are un caracter eterogen, fiind constituita in cateva subzone compacte de locuire, o zona industriala aflata in declin in partea centrala si o zona cu multiple functiuni de importanta locala si la nivel de capitala in zona Pietei Obor. Repere la nivel de oras sunt Piata Bucur Obor-element generator de fluxuri, Primaria sectorului 2-centru administrativ si Gara Obor-element foarte important in sistemul feroviar al capitalei, aflat insa in declin.

La nivelul sectorului,zona are un puternic caracter rezidential, ocupand 40 % din suprafata analizata astfel:44 Ha locuire individuala si 52 Ha locuire colectiva.

Locuintele colective de pe Soseaua Colentina si Soseaua Mihai Bravu formeaza zone tip coridor. Desi confortul locuirii este diminuat datorita densitatii ridicate, un prim pas pentru cresterea acestuia este remarcat prin tendinta de termoizolare a fatadelor si o oarecare atentie fata de spatiile verzi din vecinatatea acestora.

Zona de locuinte colective din zona de N-V prezinta un decalaj fata de celelalte zone, fiind slab deservita de sistemul de transport public in comun. De asemeni starea fondului construit este slaba, relatia cu lacul Fundeni din vecinatatea nordica nu este speculata. Intentia de extindere a soselei D-na Ghica peste calea ferata inspre Piata Delfinul la E a ramas nefinalizata datorita crizei. Izolarea cat si existenta in vecinatate a unor zone de locuit slab dotate, in care persista infractionalitatea pot conduce la dezechilibre sociale.

Constituite in subzone omogene, zonele de locuire individuala reflecta si statutul social al populatiei. Astfel exista o calitate mai buna a locuirii individuale in insulele de locuit dezvoltate in perioada interbelica printr-o planificare rationala, in zona B-dul Ferdinand-Soseaua Pantelimon, dar si o subzona mai redusa in zona intersectiei Soseaua Colentinei cu Str. D-na Ghica, flancate de locuintele colective din perioada comunista. In ambele cazuri exista un echilibru intre suprafata construita si spatiile verzi. Totusi se observa o mixtitate a categoriilor de populatie ,in special in zona de N a caii ferate.

Problema cadru

Principala problema o constituie stagnarea si declinul zonei unitatilor industriale ce ocupa o suprafata de aproximativ 35 % din suprafata zonei studiate. Tendinta la nivel de oras a fost de demolare si de dezvoltare a noi proiecte(rezidentiale,sau tip mall).O supraexploatare necontrolata a terenurilor construibile de catre investitorii privati in detrimentul interesului public general poate aduce mari prejudicii orasului. Exista un fenomen general in zona de studiu in care au fost dezvoltate punctual proiecte de locuinte colective cu un regim foarte mare de inaltime, necorelate cu caracterul zonei , cu dotarile si cu strategia de transport public in comun, reclamand si mai mult folosirea automobilului personal ca mod de deplasare.

In cadrul procesului de evolutie urbana se remarca cateva fenomene recente, cu influente asupra functionalitatii zonei in plan fizic, economic si social, rezultand dezechilibre intre subzonele N si S. La nivelul tramei stradale,traficul auto sufera datorita lipsei legaturilor concentrice, mai ales in zona de N. Acestea rezida ca urmare a dezvoltarilor industriale concentrate in jurul caii ferate, producand o bariera fizica, impreuna cu salba de lacuri ale Colentinei, conducand la fragmentari si la nerelationarea zonelor de locuit . Zona desfasoara intensitati de relatii mai puternice cu vecinatatile pe directia V,S (spre centru)si S-E pe Soseaua Pantelimon. Intenistati slabe sunt spre E si N,datorita barierelor apa si cale ferata.

Pornind de la ideea ca in zona de studiu se poate constitui un pol urban important, datorita resursei de teren liber sau a disponibilitatii spre conversie functionala a unitatilor industriale ramase in picioare, insa aflate in regres economic si in acelasi timp avand ca nucleu de dezvoltare revitalizarea Garii Obor, consideram in intreaga operatiune urbana ce va normaliza si va ridica statutul zonei va fi una benefica atat in ceea ce priveste interesul public, cat si cel al investitorilor privati. Primaria nu doreste ca in zona sa apara segregarea functionala, fenomen ce se remarca cu precadere in cazul unitatilor industriale demolate spre a se dezvolta constructii de locuinte. Consideram ca intreaga zona ar trebui tratata ca un tot, fiind subiectul unui proiect urban.

I.Principalele elemente strategice ale macrozonei de care sa se tina cont

1.Zona studiata poate sa devina o poarta de intrare in oras datorita prezentei Garii Obor, element important in sistemul de gari la nivelul Bucurestiului. Desi este o gara terminus, relationarea cu sistemul de metrou cat si valorificarea infrastructurii feroviare in scopul unui transport public rapid –tren urban express pot aduce un beneficiu la nivel de oras , atat prin relaxarea utilizarii retelei de metrou, cat si prin sporirea influentei capitalei asupra zonei sale periurbane.

2.Zona industriala , ce ocupa 1/3 din suprafata studiata, prezinta o resursa importanta de teren disponibil pentru noi dezvoltari urbane. Concentrate in jurul Garii Obor, reprezinta zona cu potentialul maxim de interventie in vederea readaptarii structurii urbane spre o dezvoltare spatiala policentrica si echilibrata in raport cu zona centrala si extinderea acesteia spre periferii. De asemeni reprezinta o zona cu potential de conversie functionala. De mentionat este si existenta unor centre de invatamant avand ca domeniu cel industrial: Liceul de Mecanica Fina, Liceul Industrial nr 14, Centru national de cercetare in Mecatronica.

3.Vecinatatea elementului natural la N-Salba de lacuri ale raului Colentina. Se va urmari valorificarea deschiderilor catre lac si relationarea acestuia cu zonele de locuit .

II.Obiective strategice

1.Pol urban secundar pe amplasamentul unitatilor industriale(S=80 Ha).

Zona este relevanta pentru oras datorita potentialului ridicat de dezvoltare a unui pol urban pe amplasamentul zonelor industriale aflate in declin(51,2 Ha), a terenurilor degajate de constructii la N de Gara Obor(12 Ha), cat si a zonei destinate transportului feroviar(18,7Ha). Polul urban ce se va dezvolta pe aceste 82 de Ha, reprezinta primul obiectiv strategic la nivelul orasului,deoarece ocupa un loc privilegiat atat ca sit(in vecinatatea zonei centrale)cat si ca accesibilitate ( rutiera si feroviara )va functiona ca poarta de intrare in oras si va contura rolul de zona semicentrala.

Realizarea acestui obiectiv se poate face prin conversia si restructurarea zonei industriale la S de calea ferata,deoarece prezinta cateva elemente apartinand patrimoniului industrial valoroase(hale cu arhitectura deosebita, castele de apa-elemente semnal).Zona ce cuprinde liniile ferate cat si zona de N face obiectul dezvoltarii de la zero a spatiilor ce vor adaposti noile activitati.Acest obiectiv consta in cresterea atractivitatatii economice, indeplinirea acestuia avand ca efect cresterea numarului de locuri de munca.

Acest obiectiv inglobeaza la randul sau si alte subobiective, precum cresterea ofertei de servicii publice si diversitate functionala,satisfacerea necesarului de spatii publice necesare unui cadru de viata urbana dinamic si diversificat. Se urmareste utilizarea mai eficienta a teritoriului(nu neaparat densificare, ci reducere a densitatii locuirii, in favoarea cresterii suprafetei de spatii necesare recreatiei, destinderii sau culturii). Astfel se urmareste punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu industrial din zona de actiune urbana pentru prezervarea trecutului si atractivitate turistica.

Prezenta unitatilor industriale active(Aversa,Prodplast) cat si a unor centre de invatamant si cercetare(Liceul Industrial nr 14, Liceul de Mecanica Fina, Institutul national de cercetare si dezvoltare in mecatronica pot fi mai bine relationate prin realizarea unor zone de cercetare-Laboratoare specializate).

2.Sistem de transport public in comun rapid

A doua prioritate pentru oras o reprezinta sistemul de transport public in comun rapid-tren express urban , realizat prin valorificarea infrastructurii feroviare existente si extinderea acesteia in subteran inspre zona centrala , in vederea interrelationarii cu sistemul de metrou.Se urmareste astfel revitalizarea Garii Obor si realizarea unui nod intermodal (Tren express, autogara, tramvai).Influenta ridicata asupra zonelor periurbane va fi una din consecintele realizarii acestei prioritati strategice. Sistemul de tren express vine si in sprijinul retelei de metrou,pe unele trasee avand ca efect benefic preluarea surplusului de calatori. Avantajele realizarii acestui sistem sunt investitiile in infrasturctura sunt mai reduse fata de cele ale metroului.
Se urmareste decongestionarea traficului rutier, scaderea poluarii fonice si a aerului .

Prioritatile strategice la nivel de sector sunt:

3.Calitate a vietii ridicata.Acest lucru e posibil prin reabilitarea zonelor de locuit,realizarea unui sistem de spatii verzi si spatii publice cu legaturi dinspre lac spre centru , in zona polului urban.De asemeni se urmareste dezvoltarea de activitati de loisir-cultura , in zonele ce prezinta potential mare de conversie a cladirilor industriale vechi.

4.Trama stradala ierarhizata si un transport fluent.

Se urmareste creearea de noi legaturi intre zonele S si N de calea ferata,cat si fata de vecinatatea de E ,S-E,dar si spre malul nordic al lacului Fundeni,in lungul caii ferate. Acest lucru este posibil prin subtraversari sau supratraversari ale caii ferate. O alta directie de actiune reprezinta realizarea de parcari subtereane sau supraterane in jurul inelului central,in zonele de locuire colectiva cu densitate foarte mare,cat si in zona Pietei Obor. Acestea vor avea ca efect fluidizarea traficului,si cresterea intensitatii relatiilor fata de zonele mai putin polarizate .

Transport public in comun eficient.Se urmareste extinderea retelei de tramvai inspre zona de N,in zona str Baicului.III.Principii si metode pe care elaboratorii vor trebui sa le aiba in vedere

Principalul principiu urmarit in cadrul elaborarii proiectului este cel al dezvoltarii durabile,avand ca scop servirea intereselor comunitare pe termen lung,existand un echilibru intre economie si ecologie.Astfel durabilitatea mediului inconjurator reprezinta mentinerea capitalului natural intr-o stare de echilibru,insemnand ca viteza de emisie a poluantilor sa nu depaseasca capacitatea aerului,apei si solului de a-i absorbi si prelucra.Astfel este necesara reevaluarea si reconsiderarea unitara a zonelor industriale,reorganizarea unei structuri in zona de studiu intr-o multimodalitate a spatiului urban(ex:pietonalizare,spatii ofertante pentru oras).Concomitent cu aceasta este necesara conservarea si valorificarea elementului natural lacul,dar si incurajarea sporirii capitalului natural prin crearea de noi spatii verzi.Inechitatea sociala va fi rezolvata printr-o distributie echilibrata a dotarilor,prin imbunatatirea stilurilor de viata dar si prin dezvoltarea de noi locuri de munca pe termen lung.Referitor la poluare,noi optiuni de utilizare a energiilor neregenerabile sunt luate in calcul.Combaterea emisiilor de la utilizarea combustibililor fosili prin folosirea de alternative vor creste responsabilitatea fata de clima globala.

Principiul implicarii si participarii populatiei in procesul de luare a deciziei.

Principiul parteneriatului public-privat: este procesul prin care sectorul public şi cel privat sunt incitate să colaboreze la cercetarea, elaborarea şi punerea în practică a unor soluţii care nu ar avea şanse de reuşită în ipoteza că fiecare partener şi-ar urmări strict interesul propriu. Sectorul public urmăreşte un interes general, iar cel privat unul particular.Dimensiunea operationala poate lua 3 forme:

1. iniţiativă privată în beneficiu public

2. iniţiativa administraţiei pentru facilitarea sau încurajarea activităţii private în interes public

3. joint venture între guvern şi administraţii private, fie ele firme private,ONG-uri sau organizaţii non-profit.

Metode de management urban

Responsabilii politicilor urbane trebuie sa adopte o abordare integrata pentru a dezvolta durabil si coerent zona studiata.Este necesara o analiza multicriteriala si multidisciplinara a structurii urbane,o analiza a relatiilor ce exista la un moment dat intre elementele orasului,dar si o speculare a procesului de adaptare a unor relatii existente la necesitati noi sau introducere si dezvoltare de noi relatii in contextul existent.Modernizarea implica actiuni si operatii de renovare urbana,amenajare si restructurare.Imbunatatirea structurii existente reprezinta o metoda,fiind o actiune planificata.

Politicile urbane reprezinta sinteza prioritatilor.

Metode folosite in procesul de formulare a politicilor publice

Metodele de cercetare pot fi calitative sau cantitative.De regulă, metodele calitative se aplică mai ales în fazele preliminare de analiză a politicii, în care sunt analizate problemele și sunt identificate alternativele și soluțiile.Brainstorming-ul, focus grupurile și analizele SWOT pot fi considerate metode de tip participativ,deoarece se adreseaza unor grupuri tinta ,putand fi minimizate neglijarile vis-a vis de optiunea majoritatii populatiei..


Metodologia de elaborare a proiectului cuprinde o evaluare a situaţiei existente, o strategie şi un Plan de Acţiune şi presupune o etapă de consultare a populaţiei .

1.Sa tina cont de principiul dezvoltarii durabile,justificand si mai mult activarea transportului feroviar nepoluant, reconsiderearea si reevaluarea zonelor industriale in vederea dezvoltarii polului urban care sa vina cu spatii ofertante pentru locuitori

2.Conservare si valorificare capital natural-deschideri catre lac si sporirea suprafetei de spatii verzi.

3.Rezolvarea problemelor legate de circulatiile carosabile/pietonale,create de barajul caii ferate.

4.Conversia patrimoniului industrial cu valoare arhitecturala in spatii destinate culturii-loisir,comert.

5.Valorificarea prezentei unitatilor de invatamnt in domeniul industrial si a unitatilor industriale active

6.Valorificarea capitalului uman,in functie de disponibilitati

7.Primatul interesului public fata de cel privat in solutionarea proiectului

8.Interventiile in zona trebuie sa ridice statutul zonei ca fiind o zona cu caracter semicentral,fiind echilibrat repartizate noile dotari si servicii publice.

IV.Lista a pieselor scrise si desenate pe care documentatia o va cuprinde in mod obligatoriu.

Piese desenate:

Incadrare in sistemul urban

Analiza relatii intre zona de studiu si sector-oras

Analiza multicriteriale a situatiei existente

Analiza dinamica activitatilor si efectele in timp

Analiza schimbarilor morfologiei si a cadrului construit

Analiza zonelor rezistente la schimbare, asupra carora se poate interveni si implicit modalitatea de interventie

Analiza SWOT

Diagnostic

Viziune

Misiune-2 scenarii de dezvoltare si tipuri de interventii

Sistem de obiective strategice

Strategia(Ansamblu de politici,programe,proiecte).

Piese scrise:

Caracterizarea zonei

Memoriu justificativ privind tipurile de interventii

Abordarea contextului social – influentele proceselor din plan functional, fizic asupra acestuia Prognoza efectelor interventiilor asupra mediului socio-economic.

Pentru o mai buna intelegere a zonei si a obiectivelor strategice la nivelul orasului , s-a decis la analizarea zonei impreuna cu subzona vecina situata la N de raul Colentina.3 comentarii:

 1. In that case, with regards to LDS things you eat
  storage, one may be so that you can slowly will conserve a
  ton of funds. Match Kitchens: Adults and children
  usually running on irritated bar stools while playing video games.
  A concise also level of quality coffee machine adore Keurig, might make One
  lone tumbler in less than a couple of minutes. Hard Martin's House (typically called "Dirty's") is found equally western side connected UT's university grounds together with 2808 Guadalupe E., is now been around beyond more and more corporations in town. All the know-it-all through the process of A public place think making use of the goal of percolator coffee brewers went related with stylishness applying the dinosaurs.

  Feel free to surf to my website ... Kerig Coffee maker

  RăspundețiȘtergere
 2. Indeed, all the way through authentic thoughts, you
  should determine whether the job gets a up-right cone attach mixer to experience the high quality in addition to figuring out performance which you require.

  In the event of making juice abundant green veggies, your
  juicer have shown so it assure significantly studies compared numerous juice machines in the business.
  Is an efficient 365 days assure, is normally diy nursing in addition to the weighs lone 10 pounds.


  My site best blender reviews **

  RăspundețiȘtergere
 3. Crucial nutrients . simply caverns inside knife pressure levels and furthermore effortlessly becomes a mush working with .

  May be intended although you ought to you need to hold them incurring that will
  possess authority needed to prepare your entire soap. Individuals option of buying the deals made
  Blendtec (discovered usually mainly because K-Tec) and consequently VitaMix.
  Why masticating juice extractors managed over cheaper information
  happens because currently the making juice
  adventure they will complete is preferable worthy aquiring a bad rate system.


  My page - juicing for life cherie colbom

  RăspundețiȘtergere